حریم خصوصی

ما به حفظ حریم شخصی شما اهمیت می دهیم

آمارصنعت توس خود را ملزم به حفظ حریم شخصی شما و رعایت قوانین مربوط به حمایت از اطلاعات و حریم شخصی می داند. امیدوار هستیم که این "اصول سیاست مربوط به حمایت از حریم شخصی" ("اصول") به شما در فهمیدن اینکه ما چه اطلاعاتی را در ارتباط با محصولات و خدمات خود جمع آوری کرده و چگونه از آنها استفاده می کنیم کمک کند. در این متن اصطلاح "اطلاعات شخصی" یعنی اطلاعاتی که مربوط به شخص (شخص حقیقی) معین یا قابل تعیین می باشد. نام " آمارصنعت توس" به شرکت آمارصنعت توس و از جمله اشخاص حقوقی وابسته آن (که بعضاً نیز باصطلاح "ما" مشخص می شود) عطف می نماید.

این "اصول" در مورد اطلاعات شخصی که در ارتباط با محصولات و خدمات عرضه شده توسط آمارصنعت توس یا در مواردی که در سایر فعل و انفعالات با آمارصنعت توس اشاره به شمول این "اصول" شده باشد، مانند خدماتی که توسط آمارصنعت توس به شکل الکترونیکی عرضه می شود و نیز خدمات دیگر مانند خدمات حمایت از مشتری و تضمینات یا فعالیتهای تبلیغاتی آمارصنعت توس اعمال می شود.

آمارصنعت توس ممکن است در ارتباط با محصول یا خدمات خاصی در خصوص حمایت از حریم شخصی اطلاعات اضافی داده یا اطلاعات داده شده را اصلاح نماید. در صورت هرگونه مغایرت اطلاعات ارائه شده مزبور با "اصول" حاضر ارجحیت با این "اصول" خواهد بود. محصولات یا خدمات ما ممکن است راههای ارتباطی به "وب-سایتهای" اینترنتی یا خدمات عرضه شده توسط اشخاص ثالث که خود سیاست حمایت از حریم شخصی خاص خود را دارند عرضه نماید. توصیه می کنیم که اصول سیاست حمایت از حریم شخصی اینگونه خدمات را مطالعه نمائید. آمارصنعت توس هیچگونه مسئولیتی در مورد روشهای حمایت از حریم شخصی افراد و مندرجات اینگونه خدمات ندارد.

با استفاده از این "وب-سایت" و/یا با ارائه اطلاعات شخصی به آمارصنعت توس، شما با اینکه از اطلاعات شخصی شما به نحو مقرر در این "اصول" استفاده شود اعلام موافقت می نمائید. در صورتی که با "اصول" حاضر موافق نیستند،لطفاً از این "وب-سایت" استفاده نکنید یا اطلاعات شخصی خود را به آمارصنعت توس ندهید.

اطلاعاتی که جمع آوری می کنیم

ما نوعاً اطلاعات شخصی شما را هنگامی جمع آوری می نمائیم که خریدی انجام دهید، از خدمات ما استفاده یا برای اینگونه خدمات ثبت نام کنید، در فروش تبلیغاتی یا برنامه های تبلیغاتی دیگر شرکت یا به نحو دیگری وارد ارتباط با ما شوید. ما سعی می کنیم که اطلاعات شخصی را فقط با اطلاع و با موافقت شما جمع آوری کنیم. ذیلاً به نمونه هائی از انواع اطلاعاتی که جمع آوری می شود اشاره شده است:

اطلاعات فنی در اکثر موارد شما می توانید بدون افشاء هویت خود وارد "وب-سایت" ما شده یا از محصولات و خدمات ما استفاده کنید. در هر صورت، معمولاً بعضی از اطلاعات فنی بطور استاندارد در صورت استفاده از خدمات آمارصنعت توس جمع آوری می شود. این اطلاعات بعنوان مثال شامل آدرس IP شما، زمان دسترسی (access time)، "وب-سایتی" که از طریق آن رابطه برقرار کرده اید، صفحاتی که به آن مراجعه می کنید. راههای ارتباطی (links) که استفاده می کنید، حائلهای تبلیغاتی (ad banners) و مندرجات دیگری که مطالعه کرده اید، اطلاعات راجع به ابزار و اطلاعات فنی دیگری که جستجوگر (browser) شما ارائه یا به نحو دیگری در ارتباط با بعضی محصولات و خدمات جمع آوری می شود است. وقتی از خدمات ما استفاده یا به نحو دیگری از طریق شبکه مخابراتی با ما ارتباط برقرار می کنید، اطلاعات اضافی دیگری از قبیل شماره تلفن همراه شما، ممکن است توسط اپراتور مخابراتی مربوطه بعنوان بخش استاندارد سیستم مخابراتی مزبور مخابره شود. لطفاً بخش "استفاده از "کوکی" ها (cookies) و "وب- بیکن" ها (web-beacons) را که ذیلاً آورده شده است مطالعه نمائید.

اطلاعاتی که شما به ما می دهید

وقتی برای استفاده از خدمات ما ثبت نام می کنید، خریدی را انجام می دهید، در برنامه فروش تبلیغاتی شرکت یا به نحو دیگری با ما ارتباط برقرار می کنید، ممکن است از شما خواسته شود که اطلاعاتی را مانند نام، نشانی پست الکترونیکی (e mail)، شماره تلفن همراه، نشانی شهری و نیز شناسه کاربر (username)، رمز عبور (password) و اطلاعات دیگری که برای اطمینان از هویت استفاده کنندگان و اعتبار دادن به اقدامات آنان لازم یا برای عرضه محصولات و خدمات مورد درخواست یا برقراری ارتباط با شما ضروری است به ما ارائه نمائید. ما ممکن است اطلاعات جمعیت شناسی مانند سن، جنس، کدپستی و ترجیحات زبانی را نیز جمع آوری کنیم. ما ممکن است اطلاعات دیگری را نیز که توسط شما داده می شود، از قبیل اعلام رضایت، ترجیحات و واکنشها، اطلاعات مربوط به ابزار و اطلاعات دیگری که ارائه می دهید جمع آوری نمائیم. توجه داشته باشید که بعضی از اطلاعات غیر قابل شناسائی که از شما گرفته می شود ممکن است وقتی اطلاعات شخصی خود را ارائه دهید قابل شناسائی گردد. ما ممکن است، طبق قوانین مربوطه، بعضی از اطلاعات شخصی را از شرکتهای ارائه دهنده یا از منابع عمومی دیگر مشابه جمع آوری نمائیم. بعضی از خدمات ما ممکن است به شما اجازه دهد که اطلاعاتی را راجع به اشخاص دیگر ارائه نمائید، از این جمله است مواردی که محصولی را سفارش داده بخواهید که آن مستقیماً برای شخص دیگری ارسال شود. در معاملات شما با ما ،ما اطلاعاتی راجع به خرید و/یا استفاده از محصولات و و/یا خدمات آمارصنعت توس یا ارتباطات دیگر شما با ما، جمع آوری یا درخواست می نمائیم. این اطلاعات، بعنوان مثال، ممکن است شامل موارد ذیل باشد: جزئیات سئوالات یا درخواستهائی که انجام داده اید، محصولات و خدمات عرضه شده (از جمله جزئیات مربوط به تحویل آنها)، اطلاعات مالی (شامل پرداخت انجام شده و جزئیات کارت اعتباری و نقدی، نشانی ارسال صورتحساب، کنترل اعتبار و اطلاعات مالی مشابه دیگر)، جزئیات قرارداد بین شما و آمارصنعت توس، سوابق ارتباطات و مکاتبات، اطلاعات و جزئیات مربوط به مندرجاتی که ارائه نموده اید و اطلاعات مشابه معاملاتی دیگری که با ما داشته اید. ممکن است، طبق قوانین مربوطه، ارتباطات شما با مراکز حمایت از مشتری یا سایر مراکز ارتباطی آمارصنعت توس را ضبط نمائیم.

مقاصدی که برای آن اطلاعات شخصی شما را مورد استفاده قرار می دهیم

آمارصنعت توس اطلاعات شخصی شما را برای مقاصدی که در این "اصول" و/یا اطلاعات مربوط به حریم شخصی که خاص خدمات خاص باشد، مورد استفاده قرار می دهد. توجه داشته باشید که ممکن است نسبت به مورد خاصی یک یا چند مورد از مقاصد مزبور مصداق داشته باشد. عرضه محصولات و خدمات ما ممکن است از اطلاعات شخصی شما برای انجام درخواستها یا اجرای سفارش شما و یا وقتی برای اجرای قرارداد فی مابین شما و آمارصنعت توس لازم باشد و بمنظور حصول اطمینان از قابلیت استفاده و ایمنی محصولات و خدمات و شناسائی شما و بررسی موارد تقلب و سواستفاده های دیگر استفاده کنیم. توسعه محصولات و خدمات ما ممکن است از اطلاعات شخصی شما برای توسعه محصولات و خدمات خود استفاده کنیم. در هر صورت ما برای منظور توسعه محصولات و خدمات خود عمدتاً از اطلاعات جمعی و آماری استفاده می کنیم. مضافاً، ما ممکن است از اطلاعات شخصی شما برای شخصی کردن موارد عرضه شده و ارائه خدماتی که بیشتر به شما مرتبط باشد، مثلاً برای انجام توصیه یا ارائه مندرجات به سفارش شما و برای تبلیغ در "وب-سایت" آمارصنعت توس استفاده نمائیم. مگر در صورتی که اطلاعات شخص مزبور برای منظور دیگری اخذ شده باشد، ما ممکن است اطلاعات شخصی جمع آوری شده در ارتباط با استفاده شما از محصول و/یا خدمات خاصی از محصولات / خدمات آمارصنعت توس را با اطلاعات دیگری که از شما داریم ترکیب نمائیم. ما ممکن است بر اساس اطلاعات شخصی شما اطلاعات جمعی و آماری تهیه کنیم. ارتباط با شما و بازاریابی ما ممکن است از اطلاعات شخصی شما برای ارتباط با شما مثلاً برای منظور ارائه اطلاعات در مورد محصولات و/یا خدماتی که استفاده می کنید و برای سئوال راجع به رضایت مشتری استفاده نمائیم. ما ممکن است از اطلاعات شخصی شما برای منظور بازاریابی یا تحقیقات مثلاً برای تعیین شرایط بازار استفاده کنیم و یا طبق قوانین مربوطه شما را از محصولات، خدمات یا برنامه های تبلیغاتی (promotions) جدید مطلع نمائیم. بعلاوه، بعضی از محصولات و خدمات ما ممکن است برای تبلیغ محصولات و خدمات شرکتهای دیگر مورد استفاده قرارگیرد. در هر حال، آمارصنعت توس بدون رضایت قبلی شما اطلاعات شخصی شما را در اختیار اینگونه شرکتها یا شرکتهای دیگر قرار نخواهد داد.

استفاده مشترک از اطلاعات شخصی شما

عموماً آمارصنعت توس بجز در مواردی که قانوناً مقرر شده باشد اطلاعات شخصی شما را به اشخاص ثالث نمی فروشد، اجاره نمی دهد و به هیچ نحو دیگری افشاء نمی نماید. انتقالات بین المللی محصولات و خدمات ما ممکن است با استفاده از منابع و "سرورهای" مستقر در کشورهای مختلف دنیا عرضه شوند. بنابراین اطلاعات شخصی شما ممکن است به نقاط مختلف جهان، خارج از کشوری که شما در آن از خدمات با استفاده می نمائید، از جمله به کشورهای خارج از حوزه اقتصادی اروپائی یعنی کشورهائی که مقررات خاصی برای حمایت از اطلاعات شخصی نداشته یا مقررات متفاوتی را برای حمایت از اطلاعات شخصی دارند، منتقل شود. در این قبیل موارد ما اقدامات لازم را برای حصول اطمینان از اینکه انتقالات مزبور مبنای قانونی دارد و طبق قانون مربوطه اطلاعات شخصی شما مثلاً با استفاده از فرمهای استاندارد قراردادی مورد تائید مقامات مربوطه (در صورت لازم) و الزام بکارگیری تمهیدات فنی و سازمانی ایمنی اطلاعات (technical and organizational information security measures) مورد حمایت مناسب قرار می گیرد انجام خواهیم داد.

الزام به افشاء اطلاعات

ما ممکن است بموجب قانون الزام آور، مکلف به افشاء اطلاعات شخصی شما به بعضی از مقامات یا اشخاص ثالث مانند مقامات انتظامی در کشورهائی باشیم که ما یا اشخاص ثالثی که به نمایندگی از ما عمل می نمایند در آن مستقر هستند. بعلاوه ما ممکن است طبق قانون برای دفاع از حقوق قانونی آمارصنعت توس مثلاً در دعاوی حقوقی یا کیفری اطلاعات شخصی شما را افشاء یا از اطلاعات مزبور به نحو دیگری استفاده کنیم.

جمع آوری اطلاعات مربوط به اشخاص صغیر

آمارصنعت توس از اشخاص کمتر از 18 سال اطلاعات جمع آوری نکرده و با اینگونه اشخاص وارد معامله نمی شود. با وجود این پایگاه داده های (database) ما ممکن است حاوی اطلاعاتی راجع به اشخاص کمتر از 18 سال باشد زیرا تعیین سن استفاده کننده همیشه ممکن نیست. در مواردی که از شما درخواست می کنیم سن خود را اعلام نمائید استفاده از خدمات برای افراد کمتر از 18 سال بلوکه می شود. بعلاوه ما سعی معقول خواهیم کرد که اطلاعات مربوط به استفاده کنندگان صغیر را از پایگاه داده های (database) خود حذف نمائیم. سیاست آمارصنعت توس این است که اشخاص صغیر (سن قانونی کبر و بنابراین سن صغر طبق قوانین محل اقامت شما تعیین می شود) بدون رضایت احد از والدین یا قیم خود یا به نحو مجاز قانونی دیگر خریدی را انجام نداده و یا به اقدام حقوقی دیگری نسبت به محصولات و خدمات ما مبادرت ننمایند.

کیفیت اطلاعات

ما برای تامین صحت و به روز بودن اطلاعات شخصی و حذف اطلاعات شخصی کهنه شده یا ناصحیح اقدامات معقول معمول می نمائیم. از آنجا که بعضی از محصولات و خدمات آمارصنعت توس به شما اجازه کنترل اطلاعات شخصی خود را می دهد، توصیه می کنیم هر چندگاه یک بار اطلاعات مزبور را جهت اطمینان از صحیح و به روز بودن آن بررسی نمائید. به یاد داشته باشید که ارائه اطلاعات صحیح و، در موارد تغییر، به روز نگه داشتن اطلاعات شخصی، مسئولیت شما است.

ایمنی

در حالیکه همیشه خطراتی در ارتباط با ارائه اطلاعات شخصی چه حضوری و چه تلفنی، از طریق اینترنت یا به نحو دیگر وجود دارد و هیچ فن آوری کاملاً در مقابل اشخاصی که اطلاعات کامپیوتری را دستکاری می کنند (tamperer و hacker) ایمن نمی باشد، آمارصنعت توس از تمهیدات فنی و سازمانی مناسب مربوط به ایمنی اطلاعات جهت به حداقل رساندن خطرات مزبور استفاده می نماید. این تمهیدات حسب اقتضاء شامل دیوارهای آتشین (firewalls)، تجهیزات ایمنی "سرور"، کشف رمز (encryption)، اجرای روشها و فرآوریهای مدیریت حق دسترسی (access rights) مناسب، انتخاب دقیق "پروسسورها"، تمهیدات فنی و تجاری معقول برای حمایت مناسب اطلاعات شخصی شما در مقابل استفاده و افشاء اطلاعات به نحو غیر مجاز می باشد. در موارد اقتضاء ممکن است مبادرت به تهیه نسخ اضافی (back-up) و تمهیدات مشابه دیگر جهت جلوگیری از خرابی یا از بین رفتن اتفاقی اطلاعات شخصی شما بنمائیم. در صورتی که بخش خاصی از یکی از "وب- سایت" های آمارصنعت توس حاوی سیستم معاملات "آن-لاین" (on-line) باشد، ما از تمهیدات ایمنی استاندارد در صنعت مانند تمهیداتی که از طریق Secure Sockets Layer (SSL) قابل تامین است، جهت تامین محرمانه بودن و ایمنی معاملات "آن-لاین" استفاده خواهیم کرد.

استفاده از "کوکی" ها و "وب- بیکن" ها

گاه هنگام ورود در یکی از "وب- سایت" های آمارصنعت توس اطلاعاتی در رایانه شما وارد می شود که به ما در شناختن رایانه شما کمک خواهد کرد. اطلاعات مزبور معمولاً به شکل یک "تکست فایل" (text file) معروف به "کوکی" است. "کوکی" ها اجزاء کوچکی از اطلاعات هستند که بجای اینکه در "وب- سایت" باشند در "هارد درایو" (hard drive) رایانه شما ضبط می شوند. اصولاً "کوکی" های مزبور وسیله جمع آوری اطلاعات خاص در مورد رایانه شما از جمله آدرس پروتکل آینترنتی (IP) سیستم عملکرد (operating) رایانه و نوع جستجوگر (browser) شما و آدرس "سایت" های مورد عطف، می باشند. استفاده از "کوکی" ها بمنظور تسهیل کار شما، از جمله رفع نیاز به وارد کردن مکرر رمز عبور (password) در یک جلسه استفاده یا نیاز به درج مجدد اقلامی که در فهرست خرید خود در معامله ای که در جریان یک بار ورود به برنامه مربوطه تمام نشده مورد استفاده قرار می گیرند. از "کوکی" ها همچنین برای آنالیز ترافیک "وب- سایت" و تحقیقات جامعه شناسی (demographic profiling) بدون ذکر نام بمنظور بهبود بخشیدن به خدمات آمارصنعت توس استفاده می شود. آمارصنعت توس همچنین ممکن است از "وب بیکن" ها (web beacons) (یا "پیکسل تگها" (pixel tags) در ارتباط با برخی از "وب- سایت" ها استفاده نماید. ولی ما از این وسایل برای شناسائی شخصی استفاده کنندگان استفاده نمی کنیم. "وب بیکن" ها (web beacons) اصولاً اشکال گرافیکی هستند که در "وب- سایت" مربوطه و/یا برای دسترسی (access) به بعضی از "کوکی" ها مورد استفاده قرار می گیرند. از این اطلاعات برای بهبود بخشیدن به خدمات آمارصنعت توس استفاده می شود. "وب بیکن" ها (web beacons) اصولاً اطلاعاتی به جز آنچه جستجوگر (browser) شما بعنوان بخش استانداردی از ارتباط اینترنتی ارائه می نماید جمع آوری نمی کنند. در صورتی که "کوکی" را خاموش کنید، "وب بیکن" (web beacon) دیگر قادر به پیگیری عملکرد خاص شما نخواهد بود. وقتی که از نشانی IP خود وارد سیستم اینترنت می شود، "وب بیکن" (web beacons) کماکان می تواند به جمع آوری اطلاعات ادامه دهد ولی این اطلاعات دیگر منحصر به فرد نخواهند بود. اگر مایل به دریافت "کوکی" نبوده یا می خواهید از آنها قبل از آنکه جاسازی شوند مطلع شوید، می توانید در صورت امکان جستجوگر (browser) خود را برای این منظور تنظیم نمائید. لطفاً توجه داشته باشید که اگر "کوکی" ها خاموش شوند، دیگر نمی توانید به قسمتهائی از این "سایت" که می تواند برای شما مفید باشد وارد شوید. بعضی از همکاران تجاری آمارصنعت توس نیز که مندرجات آنان از طریق این "سایت" قابل دسترسی است ممکن است از "کوکی" ها یا "وب بیکن" ها (web beacons) استفاده نمایند. در هر حال ما به این قبیل "کوکی" ها دسترسی یا روی آنها کنترل نداریم.

حقوق شما

در صورتی که مایل هستید بدانید که چه اطلاعات شخصی از شما داریم یا مایل به تکمیل، اصلاح، بی نام کردن یا حذف اطلاعات شخصی ناقص، ناصحیح یا کهنه شده می باشید یا در صورتی که مایل هستید که دیگر از اطلاعات شخصی شما برای ارسال مطالب تبلیغاتی یا بازاریابی مستقیم یا تحقیق بازار استفاده نکنیم یا در صورت وجود علل قانونی مهم دیگر، می توانید به نحو مناسب و طبق قوانین حاکم اختیارات مزبور را با برقراری ارتباط با ما از طریق نقاط ارتباطی مذکور در ذیل اعمال نمائید. در بعضی از موارد، بخصوص در صورتی که بخواهید اطلاعات شخصی شما را حذف یا از استفاده از آن خودداری نمائیم، این امر ممکن است منتهی به عدم توانائی ما به عرضه خدمات به شما شود. ما توصیه می کنیم که از ابزار مدیریت پروفایل (profile management) موجود برای مقاصد فوق استفاده نمائید چه ابزار مزبور معمولاً به شما اجازه دسترسی مستقیم به اطلاعات شخصی و مدیریت مناسب آن را می دهند. لطفاً توجه داشته باشید که آمارصنعت توس ممکن است برای اجرای درخواست فوق الذکر شما مجبور به شناسائی شما یا درخواست اطلاعات اضافی از شما باشد. مضافاً توجه نمائید که قانون حاکم ممکن است حاوی محدودیتها و مقررات دیگری در ارتباط با حقوق فوق الذکر شما باشد.

کنترل کننده اطلاعات شخصی و جزئیات ارتباطی شما

راهکارهای همراه آمارصنعت توس کنترل کننده اطلاعات شخصی شماست. مضافاً، شرکت وابسته به آمارصنعت توس که محصول یا خدمات مربوطه را ارائه می دهد ممکن است کنترل اطلاعات شخصی شما را داشته باشد. شما می توانید با بررسی شرایط و مقررات مربوط به محصول یا خدمات مربوطه یا با استفاده از اطلاعات ارتباطی موجود در "وب- سایت" مربوطه آمارصنعت توس، کنترل کننده اطلاعات شخصی خود را مشخص کرده و جزئیات ارتباط با آن را بدست آورید. در امور مربوط به روشهای آمارصنعت توس در مورد حمایت از حریم شخصی افراد، می توانید با ما در نشانی ذیل ارتباط حاصل نمائید: ایران – تهران – خیابان ملاصدرا – پلاک 29

تغییرات اصول سیاست حمایت از حریم شخصی افراد

آمارصنعت توس ممکن است هر چند گاه یک بار "اصول سیاست حمایت از حریم شخصی افراد" را تغییر دهد یا در هر زمان و بدون اطلاع قبلی این "سایت" را اصلاح یا دسترسی به آن را منع کند. در هر حال، در صورتی که "اصول" حاضر به نحو عمده و با تاثیر منفی تغییر کند، آمارصنعت توس به مدت 30 روز اخطار مربوط به تغییر مزبور را در ابتدای این "اصول" و در صفحه اصلی (home page) "سایت" حاضر درج خواهد کرد. ما توصیه می کنیم که هر چند گاه یک بار این "اصول سیاست حمایت از حریم شخصی" را بمنظور کسب اطلاع از اینگونه تغییرات مورد بررسی قرار دهید.