برای تغییر جهانمان باید شیوه نگرش خود را نسبت به آن تغییر دهیم.


افزایش روز افزون کاربرد استدلال آماری در تمامی رشته ها ، اهمیت استفاده از اصول و تکنیک های پایه ای تحلیل آماری در اکثر زمینه های علمی و حرفه ای را ضروری می سازد . شرکت آمار صنعت توس با استفاده از پرسنل توانمند و تعامل کامل با اساتید و خبرگان دانشگاهی در صدد تبیین ارتباط بین مفاهیم آماری با جوهر فکر و عمل آماری برآمده است ، با توجه به سوابق و تجربیات مدیران شرکت و اساتیدی که افتخار همکاری را شامل این شرکت نموده اند ، فعالیت شرکت در زمینه های مشروح ذیل طبقه بندی می شود .
 • تهیه طرح فنی ،طبقه بندی و تلخیص داده های آماری، استخراج و استنباط آماری در کلیه رشته های تخصصی از قبیل : بازرگانی ،اقتصاد ، صنعت ،معدن ،علوم پایه و کشاورزی
 • تهیه بانکهای اطلاعاتی سیستم اطلاعات مدیریت ،مدیریت اطلاعات و تهیه سیستم های ماشینی مدیریت شهری و برنامه ریزی هادی در تهیه طرح های آماری در نقاط شهری و روستایی
 • مدل سازی آماری و اجرای طرح های آمارگیری نمونه ای- ثبتی، غیر نمونه ای ، نظرسنجی،اقتصاد سنجی و سنجش افکار
 • ارائه خدمات مشاوره ای آماری در کلیه زمینه های صنعت ،معدن،عمران،کشاورزی ،علوم اجتماعی ،علوم پایه ، سیستم های نوین مدیریت و پایان نامه های دانشجویی
 • ارایه خدمات کامپیوتری در زمینه های داده آماری ، پردازش داده ها ، ادیت موضوعی ، تهیه نرم افزارهای آماری و انجام امور مربوط به پایگاه اطلاعات
 • ارائه‌ راهکارهای نرم‌افزاری برای کسب وکارهای کوچکانجام و استقرار مدیریت جامع کیفیت ،تضمین کیفیت ،پیاده سازی و اجرای سیستم های مدیریتی و اطلاع رسانی و امور مربوط به ایزو
 • بهینه سازی و طراحی و برنامه ریزی در زمینه کاربرد روانشناسی در صنعت
 • مشاوره کنترل کیفیت کارخانجات شامل مباحث spc و sqc و روشهای نمونه برداری در کنترل کیفیت
 • مشاوره در مباحث برنامه ریزی تولید و ارزیابی وضعیت بازار جهت کالاهای تولیدی
 • مشاوره در پیش بینی نرخ سهام
 • ارائه خدمات نقشه برداری ، نقشه کشی و امور مربوط به GIS
 • انجام مطالعات مستقیم در حوزه جمعیت شناسی شامل بررسی ساختار و ترکیب جمعیتی،تحولات و حرکات جمعیت و پیش بینی های جمعیتی در سطح شهر و روستا
 • انجام مطالعات جمعیت شناسی بعنوان زیر ساخت و پایه مطالعات اجتماعی،آمایش سرزمین ،جغرافیایی انسانی،طراحی و اجراء و توسعه طرح های صنعتی و کشاورزی و...
 • ارایه خدمات مشاوره ای آماری در کلیه زمینه ها
 • انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی
 • داده کاوی

افزایش روز افزون کاربرد استدلال آماری در تمامی رشته ها ، اهمیت استفاده از اصول و تکنیک های پایه ای تحلیل آماری در اکثرزمینه های علمی و حرفه ای را ضروری می سازد . شرکت آمار صنعت توس با استفاده از پرسنل توانمند و تعامل کامل با اساتید و خبرگان دانشگاهی در صدد تبیین ارتباط بین مفاهیم آماری با جوهر فکر و عمل آماری برآمده است ، با توجه به سوابق و تجربیات مدیران شرکت و اساتیدی که افتخار همکاری را شامل این شرکت نموده اند ، فعالیت شرکت در زمینه های مشروح ذیل طبقه بندی می شود .

 • مشاوره در مباحث برنامه ریزی تولید و ارزیابی وضعیت بازار جهت کالاهای تولیدی
 • بهینه سازی و طراحی و برنامه ریزی در زمینه کاربرد روانشناسی در صنعت
 • ارائه خدمات نقشه برداری ، نقشه کشی و امور مربوط به GIS